HISTORIE

   Lékárna se nachází v přízemí novorenesančního domu z pol. l9. století, který zdobí sochy dcer boha lékařství ASKLEPIA - HYGIE a PANACEY. Několik metrů od lékárny je zastávka autobusů i stanoviště cyklotrasy. Město Vidnava má mnoho barokních i renesančních památek, jako vzpomínku na pohnutou historii této části Slezska. Byla obehnána hradbami, které jsou v části kolem zámečku, kostela a fary zachovány.

   V roce 2003 byla v hradební zdi u renesančního zámku, dříve sídlo fojta a nyní ZUŠ Karla Ditterse opravena a doplněna deska básníka a hudebního skladatele EDUARDA SCHÖNA-ENGELSBERGRA, který ve Vidnavě pobýval v polovině 19. století. Za hradbami byl u vrby smíření odhalen kamenný pomník z místní žuly s vsazeným německým růžovým mramorem na místě Vidnavy v reliéfním pomníku části Jesenicka.

   V nově opravených barokních domech u radnice je také restaurována původní jedinečná renesanční fasáda aspoň částečně zachovalá. V rekonstruovaném renesančním domu na náměstí je nově vybudováno muzeum Vidnavy a okolí s mnoha zajímavými exponáty. Klíč a možnost prohlídky lze domluvit na radnici.

   Asi 15 km severně se nachází rekreační oblast Otmuchovských jezer v Polsku, stejná vzdálenost na jihu dělí Vidnavu od tisícemetrového hřebene Rychlebských hor.
Více o městě na www.vidnava.cz a www.rychleby.cz.

Původní secesní stojatky kolem roku 1910
Původní secesní stojatky   

kolem roku 1910

   Nacházíte se v lékárně, jejíž historie začíná před více než 248 lety. Roku 1769 zažádal JOHANN SARKANDER  BONORA o koncesi na lékárnu ve Vidnavě, která mu byla dne 15.7.1769 povolena. Nacházela se v domě č.85 a její jméno bylo uváděno jako biskupsko knížecí dvorní lékárna. Vidnava byla tehdy centrem zbytku Nisského knížectví, které zůstalo Rakousku po prohrané válce s Pruskem roku 1742.

   V letech 1765-69 se ve Vidnavě usadil lékárenský pomocník ANTON KLOSE, kterému se však pro nedostatek financí zřídit lékárnu nepodařilo. Dne 4.4.1768 zde byl pohřben jeho 11-ti denní syn. Syn lékárníka BONORY-FERDINAND WILHELM BONORA - budoucí hudební skladatel se narodil ve Vidnavě v roce 1775. Kvůli stále zhoršující se ekonomické situaci musel Bonora lékárnu roku 1795 zrušit a vybavení lékárny prodává JOHANNU REINHOLDOVI z Velkých Kunětic. Ten však roku 1798 umírá. Speciální BONORA elixír dle receptury z těchto časů k dispozici od 11/2022. 

Lékárna-historie

 

   Dne 9.10.1821 žádá lékárník THOMAS NOWOTNY magistrát ve Vidnavě o zřízení veřejné lékárny s názvem U ČERNÉHO ORLA. Dne 19.4.1822 je žádost kladně vyřízena. Poté ji výhodně prodává magistru JOSEFU TROPPEROVI, který ji získává 15.10.1824.

   V roce 1828 je lékárna přemístěna do domu na náměstí č.40, kde se nachází dosud. Novorenesanční dům zdobí balustráda a sochy dcer boha lékařství Asclepia - Panacey a Hygie. Fasáda domu obsahuje také prvky barokní i secesní.

   Po otcově smrti 15.11.1876 přebírá lékárnu ve Vidnavě magistr PAUL TROPPER, který ji roku 1905 prodává magistru EUGENU FRÖMELOVI.

 

Deník

 

   Výňatek z osobního deníku PhMr. EUGENA FRÖMLA, vidnavského lékárníka v letech 1905-1938:

   V deníku se mimo jiné píše: 
   V roce 1769 obdržel Jan Bonora, rodem z Padovy, od tehdejšího vratislavského biskupa Filipa Gottharda hraběte Schaffgotsche propůjčeno lékárnické opravnění ve Vidnavě ...

    Lékárnu převzal 1.8.1905. Po svém nástupu dal zhotovit kolem roku 1910 secesní stojatky a poté dle vídeňského vzoru secesní táru, regály a skříň na uchovávání jedů a silně účinných léčiv. Celek tvoří jednotný funkční soubor, který dává jedinečný ráz této lékárně. Podle odborníků jde o jedinou provozovanou secesní lékárnu v naší republice. Po úmrtí své manželky Hedviky, která mu v lékárně také pomáhala, prodává lékárnu v roce 1938 magistru HELMUTTU KIRCHNEROVI jehož rodina ji vlastí do roku 1945.
   Poté dochází k odsunu do Německa-Neuburg v Bavorsku. Zde roku 1998 umírá.

 

 

Hotel Tourist

   Po roce 1945 přechází lékárna pod národní správu a nese název U ORLA. Díky častému střídání lékárníků nedochází k modernizaci a tím i likvidaci jedinečného interiéru lékárny.

   Od 1.1.1974 nastupuje do vidnavské  lékárny 917 RNDr. JARMILA STARÁ, která dosáhla v letech 1975-1980 nejen velmi nutné opravy domu, ale i renovaci původního historického vybavení a modernizace zázemí pro přípravu a kontrolu léčiv, aby lékárna vyhovovala všem normám nutným k provozu. Po roce 1989 lékárna obnovuje svůj název U ČERNÉHO ORLA a k 1. 1.1993 přechází dům a 15.7.1995 i lékárna do vlastnictví rodiny Starých.

   K 1.1.1997 získává registraci a osvědčení k vedení lékárny syn PharmDr. VÍT STARÝ.
V letech 1998-2000 je provedena celková rekonstrukce domu, lékárna je vybavena výpočetní technikou a má své internetové stránky www.lekarna-vidnava.cz. V roce 2006 zapsalo Ministerstvo kultury dům s lékárnou do seznamu kulturních památek, jako unikátní soubor novorenesančního měšťanského domu s historickou secesní lékárnou.

   Od roku 2004 je zakládajícím členem Družstva lékáren, které nyní sdružuje již jen 50 lékáren v celé ČR.

    V měsíci lednu 2009 byla, po 33-ti letech (1976), provedena oprava stropu, elektřiny, laboratoře a táry. Na pracovní stůl opětně dán supíkovický mramor, který nahradil socialistický umakart. Podařilo se tak sladit v interiéru mramorovou podlahu, desku vah, stolek i táru.

   Pro dokreslení vývoje lékárny (interiéru i exteriéru) je možno shlédnout fotografie z posledních 70 let.

historicke foto lekarny 001.JPG

historicke foto lekarny 005.JPG historicke foto lekarny 003.JPG historicke foto lekarny 004.JPG historicke foto lekarny 002.JPG

historicke foto lekarny 006.JPG

historicke foto lekarny 008.JPG

   Přál bych si, aby lékárna ve Vidnavě zůstala zachována aspoň dalších několik let, nyní už ve 3. tisíciletí. Záleží ale i na Vás milí návštěvníci, klienti a pacienti naší lékárny. Bez Vaší podpory a při stále složitější situaci v lékárenství může být brzo jen muzeální připomínkou dob minulých. V srpnu 2023 vykonal praxi po 1.ročníku Farmaceutické fakulty MU v Brně můj syn Vojtěch Starý, který se rozhodl sám pokračovat v rodinné tradici. Zvládneme-li všichni další čtyři roky, přijde jedenáctá generace vidnavských lékárníků a spolu s věrnými klienty z Vidnavy a okolí tak máme naději na pokračování 260 let  lékárenské péče na Vidnavsku! 

Historická fotografie lékárny Historická fotografie lékárny "U Černého orla" z roku 1908

Historická fotografie lékárny
Historická fotografie lékárny "U Černého orla" 1915

prameny mj. deník magistra Fromela, Then-Beitrage zur Geschichte der Stadt Weidenau prof. Dr. Rudi Grimme

PharmDr. Vít STARÝ

Pozdrav z Petrových kamenů /1453m n m./ Historická pohlednice Vidnavy s pozadím Rychlebských hor
Náměstí ve Vidnavě před více jak sto lety Vidnavské dominanty

 

 krátké video Vidnavy viz výše

Doporučujeme:

 Web Rychlebských hor,
kde příroda léčí
Logo Rychleby.png


Logo_claim_70px.jpg

 

Vlastivědné muzeum Jesenicka.jpg

 

 

 

 

Počasí

 

 

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898372

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898374

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898373