Zajímavost pro rok 2018

Vidnava na trase Mikuláše Koperníka

   Vážení návštěvníci našich stránek lékárny a Vidnavska. Po zapojení Vidnavy do systému Rychlebských stezek v předminulém roce, došlo na podzim 2017 k další významné turistické události. Naše historické město bylo jako jediné na české straně napojeno na nový okruh kolem Niského jezera, jenž spojuje rodiště předků Mikuláše Koperníka s turisticky významnými místy v jeho okolí.


Mapka.jpg


   Koperníkova cesta měří 46 km a je schůdná pro pěší, cyklisty i autoturisty. Vedlejší cesty spojující Koperniky - Nysu - Otmuchów - Kalkow - Vidnavu a přes Laku zpět do Koperniků.


Památník M. Koperníka.JPG   Mikuláš Koperník /1473-1543/ byl jednou z nejvýznamnějších osobností na přelomu středověku a novověku v Evropě. Vystudoval řadu vysokých škol a byl vynikajícím astronomem, právníkem, matematikem, lékařem i teologem. Jeho heliocentrická teorie, že Země obíhá kolem Slunce a ne opačně, jak bylo celá tisíciletí tvrzeno, znamenala revoluční pohled na naši Sluneční soustavu. Pravost jeho hrobu ve Frumborské katedrále byla potvrzena teprve v roce 2008.

   Koperniki byly poprvé zmíněny v roce 1272 a název je odvozen od latinského cuprum /měd/ jenž se zde ve středověku těžila. Jeho předkové ji také těžili /Kopernici/ a kolem poloviny 14. stol. se přestěhovali do Krakova, kde se jeho otec zabýval obchodováním s mědí do Uher a na sever do Gdanska. Kolem roku 1458 se přestěhovali do Toruně, kde se za několik let poté narodil světoznámý astronom. V Kopernicích má svůj pomník (nachází se v areálu školy vedle hřiště), o kterém jsem se zmiňoval v jedné ze svých Zajímavostí.

 

Renesanční radnice na náměstí v Otmuchově.JPG

Radnice v Otmuchově

Gotická niská brána.JPG

Nyská brána Otmuchov

  

   Nysa byla a je centrem celé oblasti, tisíciletým sídlem Niského knížectví a druhým nejvýznamnějším městem ve Slezsku po Vratislavi. Říkalo se jí „Slezský Řím" pro množství renesančních památek. Kostel svatého Jakuba byl chrámem vratislavských biskupů, kde je jich 8 v nádherných sarkofázích pochováno. Vedle kostela se nachází nedokončená zvonice z roku 1474 s klenotnicí sv. Jakuba V roce 1945 byla Nysa jako pevnostní město z 80% zničeno a zbývající historické památky opět zrekonstruovány. Z velké písečné pláže Skorochova mezi Nysou a Otmuchovem je krásný výhled na celé pásmo Jeseníků přes obrovskou 20 km čtv. vodní plochu.

 

Ozdobná kašna na náměstí.JPGOzdobná kašna na náměstí v Otmuchowě

Pomník v podobě planety Země mezi náměstím a zámkem.JPG
Pomník v podobě planety Země mezi náměstím a zámkem
Chodba slavných otmuchovských schodů zvenčí.JPG
Horní zámek v Otmuchowě


   Otmuchowské kastelánství bylo prvním křesťanským střediskem v této části Slezska, ze kterého probíhaly zakládací výpravy do okolí mj. i do Vidnavy, kterou založil Ruduger Heldore v roce 1268. Víra se šířila i díky založeni Vratislavského biskupství v roce 1000. Celá oblast se stala jeho majetkem a celé Jesenicko bylo kolonizováno z tohoto místa. Na Zámkové hoře byl postaven goticko-renesanční hrad jako rezidence vratislavských biskupů. Za husitských válek do něj biskup stáhl veškeré poklady své diecéze, aby je ochránil před plenícími husity. Po obléhání se však posádka vzdala a husité měli pět let hrad v moci, včetně všech pokladů. Po jejich odchodu se rezidenčním místem biskupů stala Nysa a velitel posádky Mikuláš von Alzenau byl popraven. Zvláštností vchodu do zámku jsou široké "koňské schody", po kterých se mohlo vjet až do komnat na koni. Jsou jediné v Evropě. Podle pověstí byl biskup buď pohodlný a vjížděl až do pokojů na koni, nebo tak obézní, že jej museli z kočáru nahoru nosit sloužící v nosítkách. Z Horního zámku vede přes bránu opevněná cesta do Dolního zámku kolem hradeb a příkopu pak na náměstí s krásnou renesanční radnicí a vzácnými dvou ciferníkovými Slunečními hodinami z roku 1575. Nazývající se Pracelsovými hodinami. Pracelsus /1490 – 1541/ významá osobnost a současník Kopernika, poslední polyhistor, alchymista, astrolog, lékař a zakladatel moderního lékařství prý podle pověsti při návštěvě města vyléčil 2 děti ze spárů smrti a proto byly na jeho počest později zhotoveny. Na náměstí je řada zachovaných renesančních měšťanských domů a nad ním dominuje krásný barokní kostel Sv. Mikuláše s bohatou obrazovou sakrální výzdobou. Celé město se první červencový víkend přeměňuje v město květin /podobně jako Flora Olomouc/ a krásná květinová výzdoba trvá od jara do podzimu.

 

Dominantní kostel sv. Mikuláše nad náměstím.JPG
Dominantní kostel sv. Mikuláše
nad náměstím v Otmuchowě

Renesanční dům se znakem města.JPG
Renesanční dům se znakem města Otmuchów

Dvouciferníkové  Paracelsovy sluneční hodiny z roku 1575.JPG
Dvouciferníkové Paracelsovy
sluneční hodiny z roku 1575

 

Kostel v Kalkově.jpg
Kostel v Kalkowě
 

 

   Kalkow jsem také zmiňoval v předchozích zajímavostech, proto jen krátce o nejvýznamnější unikátní památce – románském kostele z let 1132-1240, ležící na Stezce evropského románského umění. Vybavení je barokní a uvnitř byly objeveny a opraveny gotické polychromní malby z doby kolem roku 1320! Celý kostel byl renovován. Podle legendy měli postavit kostel v Kalkowě templáři, ochránci Božího hrobu a poutníků putujících do Jeruzaléma.

  Portál kostela.jpg
Portál kostela

    Vidnava a naše lékárna je od výše uvedených zajímavostí 5-15 km daleko a jak jsem načrtl, jistě Vás něco osloví a poučí jak po stránce historické, tak zdravotní. Čistý vzduch, voda, lesy a hory jsou na stezce všude kolem. Příští rok budeme slavit 250 let založení lékárny ve Vidnavě a proto bude další zajímavost 2019 věnována lékárně i zaniklým lékárnám na Jesenicku.

 


                                                                                  Mnoho zdraví, štěstí, tolerance a lepší příští rok přeje Vít Starý.

 

Částečně čerpáno z průvodce Památky bez hranic na Koperníkovské stezce.


 

         Archiv zajímavostí:

 

        Románský kostel v Kalkově.JPG
Románský kostel v Kalkowě

 

 

 

doporučujeme:

 web Rychlebských hor
Logo Rychleby.png
kde příroda léčí
  

Logo_claim_70px.jpg

 

Vlastivědné muzeum Jesenicka.jpg

 

Spirála času Země.jpg

 

Vyhledat v textu

 

Počasí

 

 

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898372

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898374

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898373