Zajímavost pro rok 2010

Zpět na zajímavosti     

     Vážení návštěvníci našich internetových stránek. Pro další rok jsem si dovolil Vám nabídnout pohledy a malého průvodce po místech naší oblasti, která léčí tělo i ducha.

     Mohl jsem zde napsat odborný článek např. o běžné i prasečí chřipce, ale nakonec jsem zvolil relaxační téma, které Vás snad trochu zaujme a případně k nám na Jesenicko pozve.

    "Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z kterých navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý zdejší život, poručili dáblovi, aby do tohoto kousku země vložil bohatství - zlato, stříbro a další rudy. Ďábel je však dával do země jen pokud se bohové dívali. Jinak dával místo nich žulu, rulu i mramor. Když to bohové objevili, bylo už pozdě. Pokusili se to tedy napravit tím, čeho oni měli nadbytek - KRÁSOU.

     Vytvořili v horách údolí, poručili potokům aby je osvěžili vodou a na horské stráně daly lesy a nad nimi na holích vzácné květy."

Mezi Rychleby a Jeseníky
Mezi  Rychleby a Jeseníky

Studničný vrch 992m z jihu
Studničný vrch 992m z jihu

     Inspirován touto bájí o Jesenicku Vám ukáži místa, léžící sotva dvacet kilometrů jižně od Vidnavy na Studničním vrchu, kde se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné čistou vodou, vzduchem, pohybem a krásou. V tomto místě také pramení řeka VIDNÁVKA, druhý největší tok na Jesenicku. Spěchající říčka protéká z Rychlebských hor přes Žulovskou pahorkatinu a Vidnavskou nížinu, až splyne s Nyským jezerem.

     Pokud chceme objevit její pramen, musíme předtím vidět desítky jiných, včetně pomníků vděčnosti Vincenzi Priessnitzovi.

Myslbekův Český pomník

Maďarský pomník

Polský pomník

 

Parčík v centru

Souznění s přírodou

     Své putování začneme v srdci lázní, u tzv. Hradu, který byl hlavním léčebným domem za dob zakladatele lázní. Byl otevřen 9.6.1839. Na jeho zdi uvidíme Domácí pramen, nedávno opravený. Přes malý park projdeme kolem nynějšího majestátního secesního Priessnitzova sanatoria z roku 1903 na lázeňskou kolonádu, lemovanou nejen nádhernými výhledy na majestátní hřebeny Jeseníků i kotlinou města Jeseník se širokým údolím řeky Bělé, která pramení pod Pradědem a po padesáti kilometrech vtéká do jezera jen pár kilometrů od Vidnávky, ale i řadou pomníků vděčných pacientů.

     Poté začneme stoupat přes Jižní svahy umělecky upravené do krásného souznění vody, kamene, vzduchu i lesa.

Domácí pramen

Priessnizovo sanatorium

     Pokračujeme stále výše kolem zlomeného sloupu symbolizující zmar života člověka, který podlehl bolesti a beznaději. Jde o Enhuberův pomník z roku 1848, kdy major Fridrich Edelmann von Enhuber ve věku 39 let spáchal sebevraždu. Vycházíme k tisicimetrovému  vrcholu Studničního vrchu i když zůstáváme pod hřebenem v 800 metrech se můžeme občerstvit léčivým, mírně radioaktivním Jitřním pramenem. Dále se šplháme vlevo po zelené turistické značce, která nás dál bude provázet. Po předposledním stoupání dorazíme k Priessnitzovu pramenu, který letopočty 1642 - 1842 připomíná místo, kde za třicetileté války byla osvobozena unesená dcera jednoho z Priessnitzových předků. Její otec s druhy násilníky zde dostihl a při bitce byl zabit.

Enhuberův pomník

Priessnitzův pramen

     Po vrstevnicové lesní cestě jdeme lesem a míjíme postupně řadu pramenů. Jde např. o Šárčin pramen, který pochází z r. 1846 pod názvem Damen Quelle, kde byly jedny z mnoha přírodních vodních sprch. Pramen Sjednocení ve tvaru kulaté věžové stavby z roku 1845 nebo Schindlerova pramene ve výšce skoro 900m. Pochází z roku 1863 a je pojmenován po nástupci Priessnitzově, který na žádost jeho manželky vdovy pokračoval v tradici od roku 1851-1890. Mineme ještě Zlatý pramen a Pramen Tůňka.


Vidnávka na Pomezí


     A právě mezi nimi se nachází pramen řeky Vidnávky, která zde po kapkách a pramíncích prudce začíná stékat do udolí pod Pomezím, skoro půl kilometru hlubokém s kouzelnými výhledy. Možná pramen Tůňka je hlavním zdrojem řeky Vidnávky, která je stále čistá tak,že je vidno až nadno. Na Pomezí se dostaneme přes Medvědí kámen /906 m/ s úchvatným panoramatickým výhledem na Keprník, Šerák, Ramzovské sedlo a centrální část Rychlebských hor s nejvyšší horou Smrk /1125m/. Vidíme hluboko pod sebou údolí Vidnávky, spěchající přes Vápennou a Žulovou do Vidnavy, kde zvolňuje svůj tok směrem do rovin.


Vidnávka ve Vidnavě

 

 

Rychlebské horyRychlebské hory

Z tohoto výhlídkového místa se bud můžeme vrátit stejnou cestou kolem pramenů zpět do lázní, nebo prudce sestoupit do sedla na  vlak, autobus nebo po vrstevnicové žluté v pětistech metrech zvolit pěší tůru po lesní asfaltce do lázní.

Medvědí kámen 900mMedvědí kámen 900m

 

LÁZNĚ - MEDVĚDÍ KÁMEN  6KM  -  NA POMEZÍ  3 KM  -  LÁZNĚ ZPĚT  5 KM Následky bleskové povodně

Závěrem ještě připomenu sílu vody, která nemusí být vždy léčivá, jako lék podobně neplatí čím více, tím lépe. V bleskové povodni 28. června 2009, dosahovala hladina Vidnávky skoro čtyři metry!!! Ničila vše, co jí přišlo do cesty. Na ukázku vidíte most vidnavského parku, jehož předchůdce byl také zničen za stoleté vody roku 1997.

S přáním mnoha spokojených dnů všem našim návštěvníkům nejen v roce 2010, vidnavský lékárník  Dr. Vít Starý.

Foto vlastní výroby, text z malé části s přispěním
Průvodce Lázně Jeseník,vyd.S+D, ale hlavně z vlastních pramenů.

 

PAMĚTNÍ KÁMEN ODKAZ VINCENZE PRIESSNITZE

Pamětní kámen "Chceš-li na živý organismus docílit vlhké teplo

nebo čerstvou sílu, tak pamatuj na studenou vodu,

jež spojené s dietou, pohybem a čistým vzduchem je největším

léčebným prostředkem. Ty tvoří podstatu přírodní léčby.

Proto hrozí-li nemoc, neklesej na mysli a důvěřuj této  oživující a uzdravující síle."

překlad Miloš Kočka
Vincent Priessnitz     

 

 

 krátké video Vidnavy viz výše

Doporučujeme:

 Web Rychlebských hor,
kde příroda léčí
Logo Rychleby.png


Logo_claim_70px.jpg

 

Vlastivědné muzeum Jesenicka.jpg

 

 

 

 

Počasí

 

 

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898372

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898374

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898373