Zajímavost pro rok 2018


Zpět na zajímavosti

 

Vidnava na trase Mikuláše Koperníka

   Vážení návštěvníci našich stránek lékárny a Vidnavska. Po zapojení Vidnavy do systému Rychlebských stezek v předminulém roce, došlo na podzim 2017 k další významné turistické události. Naše historické město bylo jako jediné na české straně napojeno na nový okruh kolem Niského jezera, jenž spojuje rodiště předků Mikuláše Koperníka s turisticky významnými místy v jeho okolí.


Mapka.jpg


   Koperníkova cesta měří 46 km a je schůdná pro pěší, cyklisty i autoturisty. Vedlejší cesty spojující Koperniky - Nysu - Otmuchów - Kalkow - Vidnavu a přes Laku zpět do Koperniků.


Památník M. Koperníka.JPG   Mikuláš Koperník /1473-1543/ byl jednou z nejvýznamnějších osobností na přelomu středověku a novověku v Evropě. Vystudoval řadu vysokých škol a byl vynikajícím astronomem, právníkem, matematikem, lékařem i teologem. Jeho heliocentrická teorie, že Země obíhá kolem Slunce a ne opačně, jak bylo celá tisíciletí tvrzeno, znamenala revoluční pohled na naši Sluneční soustavu. Pravost jeho hrobu ve Frumborské katedrále byla potvrzena teprve v roce 2008.

   Koperniki byly poprvé zmíněny v roce 1272 a název je odvozen od latinského cuprum /měd/ jenž se zde ve středověku těžila. Jeho předkové ji také těžili /Kopernici/ a kolem poloviny 14. stol. se přestěhovali do Krakova, kde se jeho otec zabýval obchodováním s mědí do Uher a na sever do Gdanska. Kolem roku 1458 se přestěhovali do Toruně, kde se za několik let poté narodil světoznámý astronom. V Kopernicích má svůj pomník, o kterém jsem se zmiňoval v jedné ze svých Zajímavostí.

 

Gotická niská brána.JPG

Renesanční radnice na náměstí v Otmuchově.JPG


   Nysa byla a je centrem celé oblasti, tisíciletým sídlem Niského knížectví a druhým nejvýznamnějším městem ve Slezsku po Vratislavi. Říkalo se jí „Slezský Řím" pro množství renesančních památek. Kostel svatého Jakuba byl chrámem vratislavských biskupů, kde je jich 8 v nádherných sarkofázích pochováno. Vedle kostela se nachází nedokončená zvonice z roku 1474 s klenotnicí sv. Jakuba V roce 1945 byla Nysa jako pevnostní město z 80 proc. zničeno a zbývající historické památky opět zrekonstruovány. Z velké písečné pláže Skorochova mezi Nysou a Otmuchovem je krásný výhled na celé pásmo Jeseníků přes obrovskou 20 km čtv. vodní plochu.

 

 

Ozdobná kašna na náměstí.JPGOzdobná kašna na náměstí

Pomník v podobě planety Země mezi náměstím a zámkem.JPG
Pomník v podobě planety Země mezi náměstím a zámkem
Chodba slavných otmuchovských schodů zvenčí.JPG
Horní zámek


   Otmuchowské kastelánství bylo prvním křesťanským střediskem v této části Slezska, ze kterého probíhaly zakládací výpravy do okolí mj. i do Vidnavy, kterou založil Ruduger Heldore v roce 1268. Víra se šířila i díky založeni Vratislavského biskupství v roce 1000. Celá oblast se stala jeho majetkem a celé Jesenicko bylo kolonizováno z tohoto místa. Na Zámkové hoře byl postaven goticko-renesanční hrad jako rezidence vratislavských biskupů. Za husitských válek do něj biskup stáhl veškeré poklady své diecéze, aby je ochránil před plenícími husity. Po obléhání se však posádka vzdala a husité měli deset let hrad v moci, včetně všech pokladů. Po jejich odchodu se rezidenčním místem biskupů stala Nysa a posádka hradu byla popravena. Zvláštností vchodu do zámku jsou široké "koňské schody", po kterých se mohlo vjet až do komnat na koni. Jsou jediné v Evropě. Podle pověstí byl biskup buď pohodlný a vjížděl až do pokojů na koni, nebo tak obézní, že jej museli z kočáru nahoru nosit sloužící v nosítkách. Z Horního zámku vede přes bránu opevněná cesta do Dolního zámku kolem hradeb a příkopu pak na náměstí s krásnou renesanční radnicí a vzácnými dvou ciferníkovými Slunečními hodinami z roku 1575. Nazývající se Pracelsovými hodinami. Pracelsus /1490 – 1541/ významá osobnost a současník Kopernika, poslední polyhistor, alchymista, astrolog, lékař a zakladatel moderního lékařství prý podle pověsti při návštěvě města vyléčil 2 děti ze spárů smrti a proto byly na jeho počest později zhotoveny. Na náměstí je řada zachovaných renesančních měšťanských domů a nad ním dominuje krásný barokní kostel Sv. Mikuláše s bohatou obrazovou sakrální výzdobou. Celé město se první červencový víkend přeměňuje v město květin /podobně jako Flora Olomouc/ a krásná květinová výzdoba trvá od jara do podzimu.

 

Dominantní kostel sv. Mikuláše nad náměstím.JPG
Dominantní kostel
sv. Mikuláše nad náměstím

Renesanční dům se znakem města.JPG
Renesanční dům se znakem města

Dvou ciferníkové  Paracelsovy sluneční hodiny z roku 1575.JPG
Dvou ciferníkové Paracelsovy
sluneční hodiny z roku 1575

 

Kostel v Kalkově.jpg
Kostel v Kalkowě
     Kalkow jsem také zmiňoval v předchozích zajímavostech, proto jen krátce o nejvýznamnější unikátní památce – románském kostele z let 1132-1240, ležící na Stezce evropského románského umění. Vybavení je barokní a uvnitř byly objeveny a opraveny gotické polychromní malby z doby kolem roku 1320! Celý kostel byl renovován. Podle legendy měli postavit kostel v Kalkowě templáři, ochránci Božího hrobu a poutníků putujících do Jeruzaléma.   Portál kostela.jpg
Portál kostela

   

   Vidnava a naše lékárna je od výše uvedených zajímavostí 5-15 km daleko a jak jsem načrtl, jistě Vás něco osloví a poučí jak po stránce historické, tak zdravotní. Čistý vzduch, voda, lesy a hory jsou na stezce všude kolem. Příští rok budeme slavit 250 let založení lékárny ve Vidnavě a proto bude další zajímavost 2019 věnována lékárně.

                                                            Mnoho zdraví, štěstí, tolerance a lepší příští rok přeje Vít Starý.

 

Částečně čerpáno z průvodce Památky bez hranic na Koperníkovské stezce.


 

 krátké video Vidnavy viz výše

Doporučujeme:

 Web Rychlebských hor,
kde příroda léčí
Logo Rychleby.png


Logo_claim_70px.jpg

 

Vlastivědné muzeum Jesenicka.jpg

 

 

 

 

Počasí

 

 

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898372

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898374

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898373