Zajímavost pro rok 2020


Zpět na zajímavosti

 

Zaniklá osada Zastávka

Zaniklé osady mapa.JPG

Staletá lípa na bývalé návsi.JPG  

 

    Vítejte na našich stránkách zajímavostí pro virtuální návštěvníky, kteří pak mohou svoji návštěvu časem využít i ke skutečnému poznání krásných i zdravých míst pro tělo i duši ve Vidnavě a okolí. 

    Pro letošní téma jsem vybral jedno kouzelné místo na hřebenu Rychlebských hor asi ve výšce 600 m .n.m. a to jednu z mnoha zaniklých osad – ZASTÁVKU / Stillstand /. V roce 1735 zde byla založena malá osada s asi deseti domy. Za sto let zde žilo 71 obyvatel a v polovině 20.stol. již jen polovina. Po odsunu německého obyvatelstva se dosídlily jen dvě rodiny a po jejich odchodu do níže položené a pohodlněji dostupné Uhelné byla obec roku 1963 zrušena.

Staletá lípa na bývalé návsi    
Jabloňové sady s původními starými odrůdami i novými stromkovými rouby.JPG Sad nově zachráněných i založených ovocných stromů původních odrůd.JPG
 Jabloňové sady s původními starými odrůdami i novými stromkovými rouby  Sad nově zachráněných i založených ovocných stromů původních odrůd

 

Bývalé centrum obce.JPG       V bývalých zahradách však zůstala řada ovocných stromů / hlavně jabloně, hrušky a třešně / z původních německých odrůd, jež jinde koncem 20.stol, již nerostly. Zde, v odlehlém a zapomenutém místě se několika stromům podařilo vyhrát nad zubem času i lidskou bezohledností a díky úsilí pana Hradila a řady dalších dobrovolníků z Hnutí Brontosaurus Jeseníky byl prostor od roku 2007 ekologicky zkultivován, pozemky bývalé osady včetně jediného pramene pitné vody vykoupeny a bylo zde zřízeno školící středisko pro zájemce z celé republiky. Ze starých stromů se podařilo naroubovat asi dvacet nových stromků, které jsou zárukou, že tradice pěstování původních odrůd ovocných stromů na Jesenicku nebude přerušena tak, jako život jejich původních pěstitelů.
Bývalé centrum obce    

 

 

„Hobitín“ ekologická stavba ze dřeva, slámy a jílu.JPG

Hobitín detail 2.JPG
„Hobitín“ ekologická stavba ze dřeva, slámy a jílu Hobitín detail 1

 

    V letech 2010-13 byl vystavěn tzv. Hobitín, chalupa s přírodních materiálů se střechou pokrytou zeminou s trávou a květinami pro ubytovávání asi 10-15 dobrovolníků, kteří při víkendovkách Brontosaurů s různými tématy mohou skromně, ale uprostřed lesů, hor a blízko hvězd přespat a pomoci sobě i přírodě.   Hobitín vstup.JPG   Hobitín detail.JPG
    Hobitín vstup   Hobitín detail 2

 

Nově postavená pec na pečení chleba.JPG      Nově v horní části u vchodu do areálu při kamenné zdi zbytku domu byla vybudována pec pro pečení domácího chleba. Pořádají se i kurzy pro domácího pekaře a tak je možno spojit příjemné s užitečným a poznat krásu Rychlebských hor, posledních hor v České republice nedotčených masovou turistikou a civilizací.   Dřevěné stavení Brontosaurů.JPG
Pec na chléb      Dřevěné stavení Brontosaurů

P.S. Autem se dá dojet před bývalou obec po lesní cestě, která navazuje na asfaltovou cestu z obce Uhelné, krásným údolím Rychlebských hor směrem do Červeného Dolu, ale na něj neodbočovat, držet se potoka rovně.

 


       Přeji Vám mnoho zdraví a vše nejlepší v roce 2020.


                                                              Vidnavský lékárník PharmDr. Vít Starý

 

- použito část textů z knihy Zaniklé osady Jesenicka ,vydalo Hnutí Brontosaurus Jeseníky 2011

  Vchod do prostoru sadů a bývalé obce Zastávka.JPG
    Vchod do prostoru sadů a bývalé obce Zastávka

 krátké video Vidnavy viz výše

Doporučujeme:

 Web Rychlebských hor,
kde příroda léčí
Logo Rychleby.png


Logo_claim_70px.jpg

 

Vlastivědné muzeum Jesenicka.jpg

 

 

 

 

Počasí

 

 

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898372

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898374

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898373