Zajímavost pro rok 2019


Zpět na zajímavosti

 

Po stopách zaniklých lékáren na Jesenicku

 

    Vážení návštěvníci, vzhledem k letošnímu významnému 250-ti letému výročí od vzniku lékárny ve Vidnavě, jsem Vás původně chtěl seznámit  podrobněji s několika  zajímavými historickými  momenty našich dějin. Pak jsem si uvědomil, že v našem širším okruhu /cca. 50 km/ existuje řada budov, ve kterých sídlily roky i desetiletí lékárny a výdejny léčiv, kterým již žádná další historie nepřibude. Zanikly tak, jak stále a více na venkově a zvláště pohraničí odchází vzdělaní lidé, pracovní příležitosti ,lékaři i lékárníci. Při nízké koupěschopnosti, nezájmu o podporu místních a masáží ,,úžasných reklam a slev ,, v televizi, pak vše dohromady nutí mě takto ohlédnout na místa, kde již není žádná lékárenská péče,či jen částečná. Doporučím Vám okruh pro auto či kolo, ovšem je pouze na Vás, zda či vůbec budete chtít zavítat do krásných míst pro dovolenou, ale drsných pro kvalitní život.

Jeseník - Písečná - Mikulovice - Zlaté Hory - Osoblaha - Jindřichov na Mor. - Staré Město p.Sněžníkem - Lipová Lázně -  Žulová - Vidnava

    Putování můžete začít v našem okresním městě, které přesně ilustruje trend a budoucnost, kdy ve městech s mnoha tisíci / deseti tisíci / obyvateli, řadou lékařů včetně odborných a mnoha zdravotnickými zařízeními dochází ke koncentraci lékárenských řetězců a zvyšování počtů jejich lékáren, na úkor stále pustšího venkova či původních městských lékáren. Mezi náměstím s radnicí a asi 200 m vzdáleným známým supermarketem, můžete napočítat pět lékáren včetně supermarketové uvnitř. Od roku 1837 do roku 1925 byla v Jeseníku / Frývaldově / jedna lékárna, v dalších letech do roku 1986 dvě a poté opět jediná do roku 1993.

Bývalá výdejna léčiv v Písečné.JPG       Po nadechnutí se civilizací a jedinečně čistým vzduchem v Priessnitzových lázních, se můžeme pustit údolím řeky Bělé k severní hranici českého Slezska. Přes Českou Ves do Písečné, kde za mlýnem po levé straně uvidíme budovu bývalé výdejny léčiv, která zde byla v činnosti v letech 2010 - 2015. Provozovala ji jedna ze soukromých lékáren v Jeseníku a i když je nedaleko zdravotního střediska (asi 100 m směrem k baroknímu kostelu sv. Jana Křtitele z roku 1753) z ekonomických a personálních důvodů byla uzavřena.
Bývalá výdejna léčiv v Písečné    


    Pod kostelem pokračujeme dále kolem řeky do centra Mikulovic, kde se vypíná kostel sv. Mikuláše z roku 1550přestavěný v roce 1903. Vedle Obecního úřadu se nachází budova  bývalé četnické stanice, kam se lékárna ,"U anděla strážce", založená roku 1906 magistrem Adolfem Hadwigrem po jeho odsunu v roce 1946 přestěhovala, a až do konce roku 2016 poskytovala lékárenskou péči obyvatelům obce / 2.600 obyv. / a okolí. Poté její poslední majitelka odešla do důchodu. Asi po roce pak na jiném místě / za řekou pod restaurací "Na palubě", vznikla výdejna léčiv další soukromé lékárny v Jeseníku.

 
Bývalá lékárna v Mikulovicích.JPGBývalá lékárna v Mikulovicích

     Naše cesta však pokračuje dále kolem řeky Olešnice tvořící státní hranici zlatorudných mlýnů do druhého největšího města na Jesenicku – Zlatých Hor /4100 obyv./ zal.roku 1224. Odsud pocházela matka Franze Schuberta, velkého hudebního skladatele. Na historickém náměstí zřídil Jan Nepomuk Buchler roku 1781 lékárnu. Pracoval zde až do roku 1814, kdy pro nepřekonatelné existenční potíže odešel do klášterní lékárny v Bílé Vodě (podrobněji o ní v další některé zajímavosti). Od roku 1818 byla znovu zřízena lékárna "U panny Marie Pomocné" v majetku rodiny magistrů Lamlových (otec a syn, pozdější starosta Cukmantlu - Zlatých hor). V roce 1983 byla lékárna na náměstí č.p. 88 zrušena a přestěhována na sídliště k nově vybudovanému zdravotnímu středisku, jehož se stala součástí. V roce 1995 byla pronajata magistru Jamborovi, který ji s manželkou provozoval do 1.10.2018, kdy její provoz ukončil a vrátil se zpět na Opavsko. Nájem, poloha mimo centrum a malá podpora místních pak vedla k jeho rozhodnutí lékárnu "AURU" opustit.

 

 

Bývalá lékárna ve Zlatých Horách.JPG
 Bývalá lékárna ve Zlatých Horách

 
 

Bývalá lékárna v Osoblaze.JPGBývalá lékárna v Osoblaze

 

 
    Od bývalé lékárny sjedeme k čerpací stanici a zabočíme na cestě do Krnova doleva a pak serpentinami na sedlo pod Biskupskou kupou (888 m - nejsevernější výběžek Jeseníků) a dále přes hřeben na Jindřichov ve Slezsku a Osoblahu. Ocitneme se náhle na východní straně Jeseníků devastované kůrovcem. Po 20 km romantickou cestou dorazíme do výběžku obce Osoblaha /nyní 1.100 obyv. /. Původně město, centrum soudního okresu Osoblaha / Hotzenplotz / v roce 1936, 2333 obyvatel se zbytky hradeb a litinovou empírovou kašnou ze začátku 19.stol. Před 2.sv. válkou již zde byla lékárna "U Salvátora" na náměstí, na kterou navázala lékárna "U kašny", jejíž činnost poslední majitelka ukončila v roce 2017. Osoblaha byla ke konci války skoro zcela  zničená, po odsunu obyvatelstva a bez pracovních příležitostí po socialistické éře bylo existenčně nemožné dlouhodobě lékárenskou péči bez dotací udržet. Vede sem ale ještě jedna z mála funkčních úzkokolejných drah z Třemešné, na trati Jeseník - Krnov.

    Po prohlídce náměstí a nádraží se vracíme stejnou cestou zpět za Zlaté Hory a místo odbočky na Mikulovice jedeme rovně na náhorní plošinu a nejvýše položenou osadu ve Slezsku / 800m n.m. /, Rejvíz. Zde se můžeme občerstvit a podívat se na Naučnou stezkou k "Velkému mechovému jezírku" /3 km celkem /. Doporučuji. Můžeme však také pokračovat přímo za Jeseník na Červenohorské sedlo s horskými radovánkami. V případě špatného počasí si relaxaci můžeme vynahradit v termálních lázních ve Velkých Losinách, obklopeni krásným  parkem se sirným pitným pramenem.

Termální koupaliště ve Velkých Losinách.JPGTermální koupaliště ve Velkých Losinách

 

Bývalá výdejna léčiv v Jindřichově na Moravě.JPG
Bývalá výdejna léčiv v Jindřichově na Moravě

      Naše okružní putování je již za polovinou, když jedeme kolem nejstarší ruční papírny ve střední Evropě a před renesančním zámkem zabočíme vpravo na Jindřichov na Moravě. Zámek je celoevropsky známý jako sídlo inkviziční komise, kterou vedl Boblig z Edelstatdu (v podstatě ze Zlatých Hor), jenž přivedl na smrt v plamenech nejen desítky nevinných žen a můžů, ale i děkana Lautnera ze Šumperku (film Kladivo na čarodějnice). V obci Žárová po pravé straně míjíme velmi vzácný dřevěný kostel sv. Martina z roku 1610 !!! Doporučuji zastavení a rozjímání nad pomíjivostí a nespravedlností tohoto světa. Po přejezdu hřebene s krásnými výhledy na masív Kralického Sněžníku 1423 m n.m. sjedeme do Jindřichova a za mostem doprava asi 100 m uvidíme ještě opuštěný lékárenský znak, ukazující že zde dříve v letech 2005-2016 bývala výdejna léčiv, nyní již také bývalé lékárny ve Starém Městě pod Sněžníkem. V obci je zdravotnické středisko s dojíždějícími lékaři, ale po konci papírny v Jindřichově jako velkého zaměstnavatele nebylo možné bez podpory lékárenskou péči udržet.

    Pokračujeme směrem na Brannou, kde odbočíme ve stoupání vlevo na Staré Město a přes Vikantice (film Díra u Hanušovic – pro poznání realií, doporučuji shlédnout od 15 let), pokračujeme do bývalého centra hornictví a pevnostní oblasti Starého Města. Dřívější Goldek / Zlatý kout / byl založen roku 1325 jako centrum mezi hřebeny Kralického Sněžníku / 1423 m /, Rychlebských hor / Smrk 1125m / a Hrubého Jeseníku / Keprník 1423 m /. V roce 1618 byl postaven renesanční kostel a o rok později radnice, jejichž dominanty dotvářejí spolu s hradbami hor celkovou scenérii. V roce 1936 mělo 2.274 obyvatel v současnosti jen o málo méně cca 2 tisíce. Lékárna zde byla založena v roce 1922 a provoz Staroměstské lékárny byl ukončen z ekonomických důvodů v roce 2013. Budovu bývalé lékárny nepřehlédneme po pravé straně při sjezdu na náměstí. Po jeho prohlídce se vydáme zpět přes Brannou a Ramzovou do Lipové Lázní, kde za areálem střední školy vlevo mineme budovu bývalé Lázeňské lékárny založené roku 1938 magistrem Teutschem. Dne 23.1.1946 spáchal v oficíně své bývalé lékárny sebevraždu a byl pochován na místním hřbitově. Po jeho smrti nastoupil do lékárny flegmatický lékárník Špaček, jenž ji přivedl do úpadku, neb lázně začaly odebírat léčiva z blízkého Jeseníku a lékař obci po válce dlouhodobě chyběl. Historie lékárny tak skončila v roce 1951.

Bývalá lékárna ve Starám Městě pod Sněžníkem.JPG
Bývalá lékárna ve Starém Městě pod Sněžníkem
Bývalá lékárna v Lipové lázni.JPG
Bývalá lékárna v Lipové lázni

   Pokračujeme li dále obcí směrem k Jeseníku, můžeme se na křižovatce u památníku Frývaldovské stávky rozhodnout, zda pojedeme rovně do centra okresu odkud jsme vyjeli, nebo ještě v případě času a vůle k poznání odbočíme vlevo do Žulové /Frýdberk /, kde při odbočce na Černou Vodu najdeme poslední krásnou budovu v kombinaci kamene a dřeva, kde dříve bývala lékárna "U svatého Václava", založená roku 1907 magistrem Fiedlerem, který sem přešel z Jeseníku. Lékárna zde byla do roku 1996. Nyní je zde školící a rekreační středisko zateplovací firmy Stomix. Procházkou můžeme jít k centru města kolem jedinečného kostela sv. Josefa, jehož kamenná věž pochází se zbytků středověkého hradu z roku 1296, sídla loupeživého rodu rytířů Wustehube. Příchod po hradním mostě a zbytků obranných hradeb je také působivý.  Za třicetileté války byl hrad Švédy dobyt a zničen. V roce 1810 byl využit k výstavbě  barokní kostelní lodě, čnící nad soutokem Vidnávky a Sříbrného potoka. V centru na náměstí vedle radnice pak najdeme zdravotnické středisko a vedle asi 100 m opravenou budovu, ve které od přelomu tisíciletí pokračovala ještě asi deset let přenesená lékárna U sv. Václava, než byl z personálních důvodů její provoz ukončen. Nyní lékárenskou péči zajištuje ve stejném místě výdejna léčiv, spadající pod lékárnu "Pod Jánským vrchem" v Javorníku.

Bývalá lékárna v Žulové.JPG
Bývalá lékárna v Žulové

    Ze Žulové můžete v případě zajmu pokračovat na známé Rychlebské cyklostezky v nedaleké Černé Vodě nebo zamířit k nám do Vidnavy či do Javorníku. Všude je krásně, jak jsem psal v úvodu, ale pro lékárny na venkově se smráká a bez nových personálních i finančních podnětů postupně naše generace odchází z těžce nabytých pozic.

 

                         Děkuji Vám za pozornost a přeji mnoho zdraví a hezkých zážitků.                                                   

                                                                                                                                Vidnavský lékárník PharmDr. Vít Starý

P.S.
Pro další zachování čtvrt tisícileté minulosti naší lékárny bych časem rád uvítal skromného kolegu či kolegyni zatím na částečný úvazek, kterým mohu nabídnout jedinečné pracovní prostředí, vlídný minikolektiv, byt nad lékárnou a auto k dispozici. Bonus, krásné životní prostředí.

 

 krátké video Vidnavy viz výše

Doporučujeme:

 Web Rychlebských hor,
kde příroda léčí
Logo Rychleby.png


Logo_claim_70px.jpg

 

Vlastivědné muzeum Jesenicka.jpg

 

 

 

 

Počasí

 

 

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898372

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898374

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898373