Zajímavost pro rok 2009

Zpět na zajímavosti


EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY
VIDNAVA - ČERNÁ VODA - RYCHLEBSKÉ HORY

Studniční hřbet
Studniční hřbet

   Rozhodnutím Komise EU ze dne 13.11.2007 byl stanoven Seznam evropských významných lokalit, mezi které patří i oblast mezi Sokolím hřbetem Rychlebských hor, přes Černou Vodu, Červenou Vodu až do Vidnavy. Pro návštěvníky, skutečné i virtuální, si dovolím uvést některé zajímavosti, fakty i fotografie, které mohou ukázat krásu místní přírody, jejíž léčivé účinky využíval od roku 1822 Vincenc Priessnitz právě na svazích Sokolského hřbetu ve světoznámých jesenických lázních.


   Nejvyšší horou tyčící se nad Jeseníkem i vidnavskou nížinou je STUDNIČNÍ VRCH /992m/, který spolu se SOKOLÍM VRCHEM /967m/, tvoří dominantu černovodské i vidnavské krajiny. Obě hory jsou protkány lázeňskými prameny a stezkami, protože voda a pohyb na čerstvém vzduchu, spolu se zdravou životosprávou tvořily základ Priessnitzových léčebných kůr.

Velký rybník v Černé Vodě 

Pohled ze Smolného vrchu  

 

   Pod úpatím Rychlebských hor začíná ŽULOVSKÁ PAHORKATINA s typickými ostrovními horami modelovým skandinávským ledovcem, který v poslední době ledové sahal  ve stometrové vrstvě až do 400m nadmořské výšky. Nejvyšší části ostrovních hor čněly nad něj a byly erodovány větrem, mrazem a vodou tzv. nunataky.

   Skály pod ledovcem byly deformovány a omílány protékající vodou, tak jak je krásně vidět na vrchu SMOLNÝ  /404m/. Mezi ním a nejvyšší horou pahorkatiny nad Žulovou BOŽÍ HORA /525m/ se nachází oblíková krajina, nejtypičtější v celé republice. Zajímavostí města je kostel sv. Josefa, který byl postaven na zbytku hradu FRÝDBERK, připomínaný roku 1296. Byl sídlem loupeživých rytířů.  

Oblíková krajinaKostel s Boží horou

Boží hora

 

   Na jednom z vrchů u Černé Vody ční zbytky hradní věže, zříceniny KALTENŠTEJNA. Hrad pochází z konce 13.stol. Protože byl sídlem loupeživých rytířů, byl roku 1505 vratislavským biskupem rozbořen a kamenný materiál byl použit na přestavbu javornického hradu. V Černé Vodě se lze občerstvit v kulturním domě U kaštánka a obdivovat nově opravený kostel na návsi. Po projití obcí zelenou (turistickou) nebo modrou (cyklistickou) značkou se dostaneme do lesa Bažantnice s několika chovnými rybníky. Největší je Velký rybník /10ha/. Značka nás dovede k Plavnému potoku a k jednomu z nejstarších dubů ve Slezsku. Má obvod přes 5m., výšku skoro 25m a stáří k 500 letům.

  Dub na Plavném potoce
Kostel Červená Voda  

   Turistické cesty pokračují směrem ke Smolnému a Vidnavě, o které jsem již dříve pojednával. Proto Vás nyní po jiné cyklotrase 6046 zavedu do obce Stará Červená Voda, kde se v centru vyjímá nově opravený kostel Božího Těla v nynější podobě z roku  1753, tak jako morový sloup z roku 1713. Obě památky doplňuje náhodou objevený pomník padlým vojákům z 1. sv. války. Díky tomu, že jej před odsunem po 2. sv. válce stačili obyvatelé obce zakopat, přežil poválečnou devastaci všeho německého a při rekonstrukci kostelní zdi byl nalezen a opraven.Detail pomníku

 

Morový sloup s pomníkem

   Před Vidnavou v obci Velká Kraš, u soutoku Vidnávky a Černého potoka, stojí za viděnou expozice bludných balvanů. Jsou donesené ledovcem ze Švédska, Finska a část je dokonce ze dna Baltského moře. Nejstarším jsou až 2 miliardy let. Galerie je volně přístupná, kameny jsou zmapovány a tabule u nich poskytují dostatečný podrobný výklad.

Bludné balvany
Bludné balvany

Kašna s lékárnou

Lékárna z náměstí  

 
  Naše vycházka se blíží vidnavskému náměstí, kde jsou také morové sloupy, jeden z roku 1713 a druhý z roku 1770. Jako obvykle končíme před vidnavskou lékárnou, která byla založena 15.7.1769 a tento rok si proto připomínáme 240 let od vzniku nejstarší provozované lékárny na Jesenicku.

   Děkuji Vám za pozornost, přeji všem pevné zdraví, dobré počasí i cesty při pobytu na Jesenicku. Všechny návštěvníky lékárny i našich stránek zdraví
                                                             
                                                   PharmDr. Vít STARÝ.

 

 krátké video Vidnavy viz výše

Doporučujeme:

 Web Rychlebských hor,
kde příroda léčí
Logo Rychleby.png


Logo_claim_70px.jpg

 

Vlastivědné muzeum Jesenicka.jpg

 

 

 

 

Počasí

 

 

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898372

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898374

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898373