Zajímavost pro rok 2016
 

Zpět na zajímavosti

 

   Vážení návštěvníci, pro rok 2016 jsem vybral spojitost mezi  naší lékárnou a jednou z nejzajímavějších staveb na Jesenicku,nominovanou mezi divy Olomouckého kraje, jenž se nachází asi 12 km od Vidnavy směrem na Javorník, na začátku Račího údolí. Jde o tzv. Tančírnu, která vznikala ve stejné době jako interiér naší lékárny ve společném uměleckém stylu zvaném secese.  

   V roce 1897, tedy jen 3 roky po ukončení studijí pozdějšího majitele vidnavské lékárny PhMr. Eugena Fromela, zakládá malíř Gustav Klimt spolu s dalšími umělci skupinu Vídeňská secese a stává se její vedoucí osobností. Umělci vyjadřovali odpor k dosavadnímu akademismu a konzervatismu a začali výtvarné i užitkové umění architektury v novém secesním stylu. Vyznačuje se křivkami, spirálami s geometrickými a rostlinnými motivy. Název Secese vznikl z latinského secessio /odtržení/ nebo-li v německy mluvících zemích Jugendtstil /styl mladého věku/, kdy se na přelomu 19. a 20.stol. někteří umělci chtěli odlišit od předchozích stylů. U nás  je nejznámnějším představitelem malíř Alfons Mucha, se svými jedinečnými návrhy plakátů s typickými secesními prvky. Konec nového stylu znamenala první světová válka a rozpad monarchie. Magistr Fromel se secesí inspiroval a po své koupi domu s lékárnou navrhl stolařským mistrům ve Vidnavě a Zlatých horách regály a skříně pro uchovávání léčiv v roce 1905 tak, jak je můžete vidět i nyní, po více než 110 ti letech.

 

         

Foto secesních detailů a interiéru lékárny.
                        

   Secesní Tančírnu /něm.Georgshalle/ v Račím údolí u Javorníku nechal postavit vratislavský biskup kardinál Georg Kopp v letech 1906-1907. Stejně se stal donátorem pro vidnavský gymnaziální kostel sv. Františka a nechal postavit ve Vidnavě v letech 1889-1902 kněžský seminář pro vratislavskou diecézi, kterému byl přiznán status vysoké školy. Škola zůstala v provozu do roku 1940, dokud ji nezabral Wermacht a neudělal z ní internační tábor pro zajaté  západní důstojníky.

   Vraťme se však do kouzelného romantického Račího údolí, kde pro špacírující návštěvníky vznikla Tančírna s koncesí na restaurační a výčepní činnost od 17.12.1906. V přízemí byla velká kuchyň, výčep, výtah pro jídlo a pití do prvního patra zásobní komora a dva byty. V prvním patře je velký 20m dlouhý a 10m široký sál, obklopený  dřevěnou terasou zdobenou stejně jako vnitřek sálu rostlinnými motivy s vinnou révou a krásnou zeleno-modrou vitráží. Okolí Tančírny je v parkové úpravě.

Foto secesních detailů i celkové pohledy na Tančírnu

   Od druhé světové války objekt začal chátrat a po desetiletích devastace stál ke konci 20-tého století na pokraji nenávratného zániku. Jen díky neúnavným aktivitám vedení nedaleké obce Bernartice a jejím opakovaným pokusům nejdříve o převod - pak i dotace se díky mnoha milionům se TANČÍRNA doslova zvedla z prachu a popela a na podzim 2015 se znovu otevřela návštěvníkům nejen tanečním. V přízemí funguje od pátku do neděle /10-16/ občerstvení a infocentrum. Sál je vyhrazen pro konání kulturních a společenských akcí.                      

   V případě, že se k Tančírně dostanete,doporučuji při dobrém počasí a dvou hodinách volna procházku údolím podél Račího potoka po modré až ke křížení s červenou /2km/. Poté krátkým výstupem na hranu údolí na zřícenimu hradu Rychleby, který dal název nejkrásnějšímu, zatím pozapomenutému pohoří v České republice - Rychlebským horám.  

   Hrad Rychleby /Reichenstein/ byl vystavěn koncem 13.stol. na ochranu Jantarové stezky mezi Slezskem a Kladskem, na vysokém ostrohu nad údolím se stezkou. Za třicetileté války zpustl a počátkem 20.stol. byl v romantickém stylu částečně opraven, ale i tak zůstává zříceninou se zbytky základů hradeb, obytných staveb i hlavní obranné  věže /donjon/ s nádherným výhledem na údolí Račího potoka uzavíraným hlavním hřebenem Rychleb mezi Černým vrchem /825m/ a Koníčkem /850m/ .   

 

           Zpět pokračujeme po červené nad údolím s výhledy směrem k Čertově kazatelně. Jde o skalnatý výběžek nad údolím s okouzlujícím výhledem, kde dle pověsti Čert přemluvil za třicetileté války jednoho sedláka k udání obrany proti Švédům a ten zde po výčitkách svědomí spáchal sebevraždu skokem ze skály.

    Na Kazatelně se nacházíme přímo nad Tančírnou, kterou však přes les a hluboké údolí není vidět. Po zelené prudkým sestupem se vynoříme přímo tam, kde jsme začali. Kdo rád do vrchu, může trasu obrátit, celkově jde asi o 5 km. Na začátku Račího údolí lze parkovat spolu s cyklisty a turisty u postaveného odpočívadla s ohništěm i vodou.

   Přeji Vám mnoho zdraví, krásnou relaxaci nejen v Rychlebských horách a děkuji za pozornost.               

                                                                                     S pozdravem a poděkováním svým věrným návštěvníkům

                                                                                                                                                      PharmDr.Vít Starý

 

 

 krátké video Vidnavy viz výše

Doporučujeme:

 Web Rychlebských hor,
kde příroda léčí
Logo Rychleby.png


Logo_claim_70px.jpg

 

Vlastivědné muzeum Jesenicka.jpg

 

 

 

 

Počasí

 

 

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898372

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898374

http://www.lekarna-vidnava.cz/index.php?nid=6093&lid=CZ&oid=898373